TIJDIG AFMELDEN BIJ VERHINDERING

Organisatiebureau "DE MARKTEN"

 

p/a Keldermansstraat 7 4724 AT Wouw BEL: 0165 - 302682

Wekelijks komt het voor dat mensen zich om uiteenlopende

redenen als standhouder afmelden. Wij willen daar niet moeilijk

over doen, onder de voorwaarde dat de afmelding TIJDIG is.

TIJDIG IS 2 DAGEN VOOR DE MARKT!

Meestal vindt 2 dagen voor de markt de indeling plaats.

Tevens worden dan de kramen definitief vastgelegd.

Heeft u besproken en weten wij niet tijdig dat u niet komt,

dan moeten wij betalen voor uw kraam en moet u ons betalen.

Daarom kunt u niet later dan 2 dagen voor de markt afmelden.

Heeft u een keer niet tijdig afgemeld en niet per bank betaald,

dan dient u bij de volgende boeking ALTIJD

VOORAF, TIJDIG EN DUBBEL te betalen.

Op de pagina "inschrijfformulier" heeft u kunnen lezen dat de

betaling minimaal 10 dagen voor aanvang van de markt in ons

bezit moet zijn door storting op Rabobank rek.nr. 1943.92.473,

t.n.v. De Markten te Wouw onder vermelding van:

de plaatsnamen waarvoor u betaalt.

Bovengenoemde maatregel hebben we helaas in het leven

moeten roepen omdat wij helaas vaststellen dat het wekelijks

vookomt dat kramen onbetaald blijven!

Voor veel vaste standhouders verandert er niets.

Gewoon betalen bij aankomst op de markt.

Alleen als u niet tijdig afmeldt en niet betaalt dient u de

volgende keer vooraf en dubbel te betalen.